Linda Madsen

Treasurer (Kasser)er ansvarlig for Chapterets finanser, hvilket betyder den daglige bogføring og opfølgning på budgetter. Treasurer forbereder og fremlægger økonomisk status til bestyrelsesmøder. Treasurer har ansvar for opkrævning af medlemskontingent og andre indtægter -  samt diverse betalinger. Treasurer udarbejder årsregnskab og budget til fremlæggelse på generalforsamlingen.

 

 

Send e-mail
Alle felter med en * er krævet