John Jensen

Assistant Director
Assistant Director assisterer Director i udførelsen af Directors hverv. Herudover skal Assistant Director gøre tiltag i relation til at promovere vort chapter samt holde sig orienteret og informeret omkring HOG-programmer - som f.eks. Mileage Programme - og på den måde være medlemmerne behjælpelig i relation til spørgsmål og tilmelding.

Assistant Director har opgaven som, FO, forbindelsesofficer, til de øvrige Chapters i Danmark, herunder at udbygge og fastholde relationer.

 

 

Send e-mail
Alle felter med en * er krævet