Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022
Generalforsamlingen 2022 blev afholdt lørdag den 29. OKT i Sct. Georgs Gildernes Festsal på Fynsvej i Kolding - fine lokaler med plads og luft - inden GN startede vi med spisning, Gullash med tilhørende ris, kartoffelmos, salater og hjemmebagt brød - hertil kølige drikke.

Der var tilmeldt 51 medlemmer til årets GN, 49 var mødt frem, et afbud og en vi ikke havde hørt fra - bestyrelsen havde modtaget to fuldmagter, så der var 51 stemmeberettigede til dagens program.

Dagsorden - Directors beretning, indlæg, referat, regnskab kan ses i sin helhed på webben under medlemmer - under eventuelt blev der fremlagt oplæg til ændring af vedtægterne - og bestyrelsen fik tilsagn til at arbejde videre med dette til næste GN.

En helt i gennem god rolig GN med mange gode indlæg som bestyrelsen kan arbejde videre med. Længst kørte kilometer blev kåret med ny indkøbte pokaler - se resultatet på forsiden og under medlemmer.

TAK til alle for et flot fremmøde og en god generalforsamling.