Se referat bestyrelsesmøde af 24. AUG 21 under medlemmer