Så ligger indkaldelsen til GN 2021 som link under aktiviteten