Opkrævning Kontingent er sendt ud d.d. vedr 2020/ 2021