Kontakt-billede
Director & Roadcaptain
Diverse information:

Director er øverste ansvarlig i forhold til Sponsoring Dealer, omkring Chapterets aktiviteter og overholdelse af H.O.G. International, samt lokale vedtægter, alt i henhold til International Charter.

Director har kontakten til og står til ansvar overfor H.O.G. Regional Manager og deltager i Director møder i Danmark.

Director er desuden ansvarlig for, afholdelse og koordinering af bestyrelsesmøder. Director skal være øvrige bestyrelsesmedlemmer behjælpelig i forbindelse med deres bestyrelseshverv. Director udarbejder bestyrelsens årsberetning til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Mobil:
28712015
Send en e-mail
(valgfri)