Kontakt-billede
Suppleant
Diverse information:

Deltager i bestyrelses arbejdet og i de arbejdsopgaver som bestyrelsen udstikker. Suppleanter står til rådighed for at indtræde i en bestyrelsesfunktion såfremt et bestyrelsesmedlem stopper – suppleanten varetager således funktionen indtil næste Generalforsamling eller indtil bestyrelsen har fundet en ny afløser.

Send en e-mail
(valgfri)