"Lille John" havde budt ind til fredags Bar - og vejrguderne viste sig fra den pæne side så tilmeldingerne kom rask ind på hjemmesiden - omkring 30 havde skrevet sig på listen til en hyggelig og uformel  eftermiddag, hvor John bød ind med kaffe, Øl, og en Grill pølse til de sultne - Tak til John for at ligge rammer til og Tak til vort Chapter for igen at bidrage med økonomien omkring det at kunne mødes, også helt uformelt.

Fredags Bar
Fredags Bar