"Lille John" havde budt ind til fredags Bar - og vejrguderne viste sig fra den pæne side så tilmeldingerne kom rask ind på hjemmesiden - omkring 30 havde skrevet sig på listen til en hyggelig og uformel  eftermiddag, hvor John bød ind med kaffe, Øl, og en Grill pølse til de sultne - Tak til John for at ligge rammer til og Tak til vort Chapter for igen at bidrage med økonomien omkring det at kunne mødes, også helt uformelt.

Fredags Bar