Genforening
Endelig - en dejlig genforeningstur lørdag den 9. maj, med Dealer Jens som turistguide i det gamle grænseområde - genforening på mange måder, både fordi det er 100 år siden Danmark blev genforenet, men også fordi vore Chapter medlemmer på sin vis blev genforenet i denne årets første køretur.

En køretur i meget andre rammer - med regler og vilkår sat af den situation Corona har sat hele landet i - vi skal være sammen på afstand - og det var præcis det dagen viste at vi forstod til fulde at overholde og respektere, både under kørsel og ved de få stop der var undervejs - Tak til alle for at respektere disse rammer og vilkår og Tak til de enkelte kolonne førere for at håndtere opgaven på bedste vis.

Det blev til en skøn frokost madpakke i Skibelund Krat, fra slagter Warming, med indlagt brændstof i form af en lille bitter, en dejlig overraskelse til en velsmurt madpakke - Tak til slagteren og tak til Lone som bragte maden ud til de sultne sjæle.

Turen bibragte historisk indsigt og viden om en svunden tid - Tak til Dealer for en dejlig og indsigtsfuld dag.

Afslutning på Hejlsminde Havn, hvor Pernilles søn og kæreste stod klar med en dejlig varm kop kaffe og wienerbrød, Tak til jer.