INTRO Møde 2020
Så blev den nye sæson 2020 startet op med INTRO møde hos Custom-Cycle i Rødding - omkring deltagere var mødt op til dagens arrangement - og der blev hygget og snakket medens kaffe og rundstykker blev indtaget.

Dagens INTRO møde bød også på en gæst fra vores Forsikring Gjensidige, Rasmus, der gav alle en indsigt i den type forsikring de tilbyder til HOG medlemmer.

De godt to timer gik forrygende - Tak for et flot fremmøde.