Generalforsamling 2019
Årets generalforsamling blev afholdt på Fjelsted Skov Kro med 60 deltagere, fantastisk opbakning. Der blev aflagt beretning ved Director - regnskab ved Treasurer, såvel beretning som regnskab blev godkendt og budget for 2020/21 blev vedtaget med samme kontingent som nu.

Der blev gennemført valghandling hvor vi sagde farvel og tak for indsatsen til Secretary Alice Larsen og suppleant Thorbjørn, suppleant Peter Reinholdt der alle havde valgt at stoppe. Som ny Secretary blev valgt Lis Voldby og som nye suppleanter Ole Lehmann Nielsen og Klaus Jensen, velkommen til jer.

Under eventuelt kunne vores Dealer meddele at han netop havde underskrevet en  ny to årig aftale som officiel servicepartner med Harley-Davidson.

Referat og beretning kommer under fanen medlemmer.