Director Meeting HOG DK
I weekenden den 17. - 18. februar 2018, var der indkaldt til Director meeting på Gammel Skovriddergård i Silkeborg. Det var vores Regional Manager Bjørn Solbjerg der stod for indkaldelse og møde dagsorden.

Deltagerne var de tre Danske HOG Chapters, Chapter Copenhagen, Chapter 1AROS og Chapter Jylland Syd, med i alt 12 deltagere.

Bjørn gav en status på Harley og HOG organisationen - medlemsstatus og udvikling i de enkelte lande - opfølgning på HOT Officer kurset i Holland og info om næste HOT kursus som bliver i England i 2018.

Igen kunne Bjørn berette at Danmark altid blev fremhævet som det land der har den største fremgang.