INTRO Møde 2018
Dette års INTRO var nok et af de største i flere år - godt 60 morgenfriske deltagere var mødt frem til kaffe og rundstykker, med efterfølgende introduktion fra bestyrelsen.

Director præsenterede dagens dagsorden og efterfølgende den nye bestyrelse og deres funktioner - deltagerne blev introduceret for H.O.G. som organisation og hvordan den fungerer i praksis.

Hver af officer funktionerne gennemgik deres ansvarsområde og det de pt. arbejdede med. Nicki fra Mondux (Gjensidige Forsikring) gav et indblik i dette samarbejde og løftede emnet omkring ulykkesforsikring.

En god spørgelyst prægede dagen, som sluttede med et ønske om en god kommende sæson.