HOG HOT BUN Holand
Sponsoring Dealer Jens Müller og Assistant Director Henrik Lehn, deltog i HOT BUN 2017 i Holland - HOT BUN står for = HOG Officer Training, BU = Benelux landene Holland, Belgien,Luxemburg , United Kingdom (England, Scotland), Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island) - formålet er at bringe Chapterne sammen for bla. at netværke, udveksle erfaringer omkring det at drive et Chapter - problemstillinger etc. - der var fælles forum hvor de overordnede linier blev trukket op og så var der work shops hvor vi skulle mere i dybden med diverse emner - Jens og Jeg deltog i følgende work shops = Dealer/ Chapter relations ship Building - Ladies of Harley - Chapters Operations and management.

Det var fire udbytterige dage hvor vi udover debatten i de enkelte work shops, fik tid til god og konstruktiv netværks dialog med bla. et Hollands Chapter -Limburg Chapter - måske kan vi mødes med dem, de har 25 års jubilæum næste år, og vi er allerede indbudt.

Så kort sagt, så er vi fyldt op med ny og konstruktiv energi som vi gerne omsætter i praktisk handling i vort dejlige Chapter, Jylland Syd.