Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2016 blev afholdt på Fjelsted Skov Kro, hvilket efterhånden er blevet en tradition- ca. 60 deltagere var mødt frem og der var fra starten til spørgelyst til beretning, regnskab og de følgende emner - der blev skiftet rundt i bestyrelsen, bla. afgik Stig efter 7 år som Ass.Director og blev afløst af Henrik Holst Lehn på denne post - ny Activities officer blev Poul Rasmussen og begge suppleanter blev skiftet og nye blev Alice og Mette - stor Tak til jer der afgik fra posterne, tak for jeres indsats gennem årene og velkommen til et nyt hold der skal sætte dagsordenen for 2017. Som afslutning på GN, blev også længst kørte i Dame og Herre rækken, 1,2 og 3 plads udpeget - se forrest på hjemmesiden hvem det blev og evt. den opdaterede liste under medlemmer.